Ingyen hitel! 0%-os kamatú hiteltámogatás energetikai beruházásra

 

Ingyen hitel energetikai korszerűsítésre magánszemélyeknek, társasházaknak, lakásszövetkezeteknek!

Ingyen hitel energetikai korszerűsítésre

A tervezett hiteltermékkel kapcsolatos általános észrevételek

 

I.1. Vissza nem térítendő támogatások biztosítása

Szakmai álláspontunk szerint nem helyes, hogy a Kormány meg akarja szüntetni a vissza nem térítendő (VNT) támogatásokat a lakossági energiahatékonysági beruházások tekintetében.  A VNT-forrásokat a visszatérítendő (VT) forrásokkal egységes szerkezetben lenne helyes a lakosság számára elérhetővé tenni. A VNT források megőrzése:

 • csökkenthetné a fekete-gazdaságot, hisz a VNT-vel fedezhető lenne a legális felújításoknál többlet-költségként jelentkező ÁFA;
 • segíthetne az önerő előteremtésében;
 • ösztönözhetné a hatékonyabb felújításokat, oly módon, hogy a magasabb megtakarítási arányhoz több VNT járna;
 • biztosíthatná a beruházások tényleges megvalósulását (pl úgy, hogy a VNT összeget a felújítás ellenőrzése után a törlesztendő hitelösszegből vonják le.)

A VNT-t bizonyos mértékig helyettesítő megoldás lehetne ÁFA-kedvezmény, ÁFA-visszatérítés biztosítása.

Javalat: kiegészítendő vissza nem térítendő források biztosítása (pl. kvótabevételek, ÁFA-visszatérítés)

I.2. Támogatási rendszerek harmonizálása

Ma a felújítani kívánó tulajdonosok számára állami forrást jelent az LTP-rendszer, illetve kisebb mértékben az Otthon Melege Program.  Hiába jóval kisebb az Otthon Melege, mint a tervezett hitelrendszer, létezése a tulajdonosokban azt a benyomást kelti, hogy mégis van VNT-alapú állami támogatás, és ezért indokolt arra pályázni, illetve azt kivárni.  Az LTP nagy előnye pedig, hogy nincsenek energetikai követelmények.

Javaslat: Mindezek alapján nagyon fontos lenne ezeket a létező programokat egyetlen harmonizált szerkezetben kínálni az ügyfeleknek, megelőzendő a programok versengését.

 

I.3. Keretösszeg emelése

A 2014-2020 EU programozási ciklusban a lakosság számára egy kombinált, VNT és VT forrásokat is tartalmazó innovatív energiahatékonysági finanszírozási terméket kellett volna kialakítania a GINOP és KEHOP Irányító Hatóságoknak a 2015 februárjában elfogadott operatív programok alapján, melynek keretösszege meghaladta a 200 milliárd forintot. A VNT források átcsoportosításának indítványozásával nemcsak a VNT lábat vette ki az innovatív finanszírozási termék alól a Kormány, hanem egyben felezte a támogatási keretösszeget. Jelenleg a kiíró 21 853 lakás felújítását tűzte ki célindikátorként, valamint 2 PJ energiamegtakarítást, mely elenyésző a több százezres felújítási igénnyel és az energiahatékonysági irányelv által előírt 154 PJ halmozott végsőenergia-megtakarítási kötelezettséggel szemben.

Javaslat: keretösszeg emelése (pl. kvótabevételekkel, GINOP VT források átcsoportosításával, EIB vagy EBRD hitelekkel)

A tervezett hiteltermékkel kapcsolatos pénzügytechnikai észrevételek

 

II.1. Biztosítékok

Nem javasoljuk a jelzálog-követelmény vagy óvadék nyújtási kötelezettség bevezetését, mert:

 • az ügyfeleket elriasztja,
 • költséges létrehozni, és
 • a bank számára is költséges annak érvényesítése.

Az energiahatékonysági felújításokra fordított összeg az ingatlan értékéhez képest jellemzően elenyésző. Azt elvárni, hogy energiahatékonysági beruházások elvégzése érdekében a tulajdonosok az ingatlant jelzáloggal terheljék meg kontraproduktív, a hitelfelvétellel szemben ható tényező. Külön gond a már jelzáloggal terhelt ingalanok esetén ennek érvényesíthetősége.

Javaslat: jelzálog-, óvadéknyújtási kötelezettség eltörlése. Alternatív megoldás lehet kisebb hitelösszeg esetén (pl. 2 millió forintig) a jelzálognyújtási-kötelezettség eltörlése.

II.2. Előfinanszírozás

Az anyag nyitott kérdésként kezeli a finanszírozás formáját.  A MEHI mindenképp az előfinanszírozást támogatja. Az utófinanszírozás nagyon leszűkíti a hitelfelvevők körét, hiszen csak azok tudnák felvenni, akik akár évekre képesek nélkülözni néhány millió forintot, vagy fel tudnak venni kölcsönt a bankból.

Javaslat: Előfinanszírozás lehetőségének biztosítása.

II.3. Kölcsönnyújtásból kizártak köre

A tervezet szerint nem nyújtható kölcsön a „potenciálisan nem életképes projekt finanszírozására”.

Kérjük a megfogalmazás pontosítását: ez akár ellentétes hatású is lehet a korábbi és a várható állami rezsicsökkentő intézkedésekkel, hiszen a szubvencionált fosszilis energiaköltségek egyetemes fogyasztók esetében az energetikai beruházások megtérülési idejét kitolták!

II.4. Támogatott ingatlanok köre

A tervezet engedi hétvégi ház, üdülőház hitelfelvételét, mely a MEHI szakmai álláspontja szerint nem indokolt. Magyarországon a lakóingatlanok 2/3-a energetikai felújításra szorul, ezért támogatni csak az életvitelszerűen használt, lakott lakóépületek és lakások épületenergetikai korszerűsítését indokolt.

II.5. Hitelbírálati folyamat, műszaki tartalom és kivitelezés minőségének ellenőrzése

A tervezet nem ad arra iránymutatást, hogy hogy zajlik a hitelbírálati folyamat, milyen feltételeknek kell eleget tenni a kérelmezőknek.

Az sem került kifejtésre, hogy a hitelbírálat során hogyan történik az energetikai-műszaki tartalom ellenőrzése, a 7/2006. TNM rendelet vonatkozó előírásai szerint.

Javaslat: a teljes hitelbírálati/műszaki ellenőrzési folyamat részletes kidolgozása és bemutatása, ismételt társadalmi vitája.

II.6. Hitelösszeg alsó határa

A minimum 1 millió Ft kölcsönösszeg alsó határát 500 000 forintra javasoljuk leszállítani.

Indoklás: Az egymásra épített, szakaszolt beruházások ellen hat, ha kisebb értékű beruházásokhoz (pl. kazáncsere) a kamattámogatott hitelterméket – a hitelösszeg magasabb alsó határa miatt – nem tudják igénybe venni.

A tervezett hiteltermékkel kapcsolatos energetikai, műszaki észrevételek

Ingyen hitel energetikai korszerűsítésre

 

III.1. Energetikai követelményszint meghatározása

Kiemelt problémának tarjuk, hogy az elérendő energetikai szinttel kapcsolatban semmilyen elvárást nem tartalmaz a tervezet, nincs utalás a 7/2006. TNM rendeletre, holott uniós forrásból származó bármilyen támogatás esetén energetikai beruházások esetén kötelező az 5. melléklet elvárásainak teljesítése.

Javaslat: minden vonatkozó jogszabályi kötelezettség előírásainak követése.

III.2. Műszaki, energetikai ellenőrzés beruházás után

A termékleírás tartalmazza a végső kedvezményezettek beruházásai révén elérendő output indikátorokat, viszont azok ellenőrzésére vonatkozó előírásokat nem. Mindenképpen kidolgozandó az, hogy mely szerv ellenőrzi majd a megvalósulást, valóban azok a berendezések kerültek-e be, amik a pályázatban voltak.

Támogatjuk az elgondolást, hogy a beruházások megvalósulása után is készüljön energetikai tanúsítvány.  Fontos lenne azonban, hogy ennek a tanúsítványnak tétje is legyen. Ha a tanúsítványból kiderül, hogy a megtakarítások nem érték el a kívánt szintet, akkor annak a hitelfelvevők irányába előre definiált pénzügyi szankciója legyen.

Javaslat: Megvalósult beruházások műszaki ellenőrzésének kidolgozása; valós energia-megtakarítások ellenőrzése.

III.3. Egyedi fűtésű lakás kialakítása

Az 5. oldal B. 12 pont megfogalmazása pontosításra szorul. Egyedi fűtés kialakítása ugyanis az is, ha az egyedi fűtéses (pl. konvektoros lakást) alakítanak át hatékonyabb, jelentős energia-megtakarítással járó fűtésre.

Javaslat: az energiamegtakarítással járó egyedi fűtés kialakításának támogatása.

III.4. Végezhető korszerűsítési tevékenységek köre

 

 • 4. i. /5.i / 6.i alpont megfogalmazása félrevezető és a jogalkotó szándékával ellentétes, mert azt sugallja, hogy „nem kondenzációs” készülékek / kazánok is felszerelhetők. A 813/ 2013 EU rendelet ételmében  2016.07.01-től csak kondenzációs helyezhetők üzembe Magyarországon.

 

Javaslat: a pontos jogszabályi hivatkozások megjelölése a hitelkiírásban.

 

 • b.1. alpont: évek óta létezik Magyarországon a Környezetbarát Termék Védjegy. Javasoljuk, hogy a védjegyet viselő termékek legyenek előnyben részesítve.
 • Javasoljuk, hogy természetes személyek esetén is  tegyék támogatható tevékenységgé a megújuló energiás korszerűsítést társasházi, lakásszövetkezeti lakásoknál, amennyiben ez műszakilag kivitelezhető.
 •  Világítási rendszer korszerűsítést, fényforrások cseréjét természetes személyek esetén nem szükséges/indokolt támogatni, hiszen annak megtérülési ideje ösztönzők nélkül is minimális.

Amennyiben kérdése merül fel vagy ajánlatot kérne állunk rendelkezésére itt

 

Energetikai pályázat 2017-től

Energetikai pályázatok 2017-ben is!

Otthon melege program 2017

Célkeresztben a beruházások és magánszemélyek.

Energetikai pályázatok 2017

Energetikai pályázatok 2017

Beruházásokra vonatkozó előzetes hírek

A megújulóenergia-beruházások körében, a kötelező átvétellel történő támogatás éves összege 2017-2021 között elvileg évi 20 milliárd forint, de az induló összegből minden évben le kell vonni az addig elnyert pénzt, így lehet, hogy az időszak végére már semmi sem jut.

A nemzeti fejlesztési miniszternek a Magyar Közlönyben megjelent rendelete a megújuló forrásból származó áramtermelés – pályázati úton történő – támogatását tartalmazza. A rendelet azonban hiába terjed ki a szél- és a napenergiára is, ha a kormány letiltotta a szélenergiát, olyannyira, hogy a következő két évben ilyen erőmű létesítésére és bővítésére nem adható ki engedély. Így a rendelet által szabályozott pályázati rendszer gyakorlatilag csak a napenergiai fejlesztések támogatására terjed ki.

A pályázati eljárás céljai között szerepel a  támogatási jogosultságok – üzemgazdasági és nemzetgazdasági szempontból hatékony, átlátható, befolyásmentes, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő – szétosztása, a korlátozott lehetőségekre való tekintettel. Feltétel, hogy a villamosenergia-rendszer szabályozható és biztonságos működése továbbra is fenntartható legyen.

A benyújtott pályázatokat 5 tagú bizottság értékeli. A bizottság elnöke a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal (MEKH) elnöke, egy tagot az illetékes miniszter jelöl, míg a további három tag a hivatal alkalmazottja. A rendelet melléklete tartalmazza a pályázatra fordítható pénzt, három kategóriában. A kötelező átvétel garantálása mellett évi 20 milliárd forint támogatás osztható ki, de 2018-tól minden évben csökken ez az összeg az előző évben, illetve években kiosztott támogatással.

A pályázati eljárás nélkül kiosztható, prémium típusú új támogatásra 10 milliárd forint áll rendelkezésre 2021-ig, de itt is ugyan az a metódus: az előző évek kiadásai folyamatosan apasztják a 10 milliárdot. Végül a kötelező átvétel nélküli “normál” támogatási pályázatok összege 15 milliárd forint, amely szintén csökken az évente kiosztott összegekkel.

Magánszemélyekre vonatkozó előzetes hírek

Idén is indul az Otthon Meleg Program!

Otthon melege program 2017

Otthon melege program 2017

Az Otthon melege program 2017 keretében meghirdetett pályázat tervezett keretösszege 5 milliárd forint. A vissza nem térítendő támogatást azok kaphatják, akik 1996 előtt épült, maximum 135 négyzetméter lakóterületű családi házukat szeretnék felújítani. A támogatás a megvalósítandó fejlesztésektől függően az elszámolható költségek 40-55 százaléka lehet, de maximum 2,5 millió forint lehet. Erre az összegre az számíthat, aki a hőszigetelés mellett további egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki.

Azok, akik hőszigetelést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert építenek ki az otthon meleg program keretében, 50 százalékos, maximum kétmillió forintos támogatást igényelhetnek.

A támogatás 45 százalékos, maximum egymillió ötszázezer forintos, ha a jelentkező egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki, vagy két, illetve több energiahatékonysági fejlesztést valósít meg megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése nélkül.

A 40 százalékos, maximum egymillió kétszázötvenezer forintos támogatás akkor kapható, ha a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg.

Fontos, hogy a támogatás utólagos finanszírozást biztosít, vagyis a kész felújításra, számla alapján fizetik majd ki a nyerteseknek.

Amennyiben segíthetünk a tájékozódásban vagy árajánlatot kérne, kattintson  ide.