Otthon melege program 2017

Otthon melege program 2017

Idén is elindult a már jól ismert Otthon melege program! Idén is sok mindenre lehet pályázni, de elsőként a háztartási nagy gépek cseréjére indulhat meg a lakosság körében. Ide tartozik a mosógép a hűtő és fagyasztószekrény többek között. Az árajánlatokat 2017. február 24-től lehet beadni. Lássuk a részleteket…

Mosógépcsere program 2017 

Február 24-én indul a lakossági hitelprogram energiahatékonysági korszerűsítések támogatására. Az Otthon Melege Program is folytatódik, melynek keretében a háztartási nagygépek cseréjét és a fűtéskorszerűsítést vissza nem térítendő forrásból támogatják majd.

Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára megerősítette, hogy kormánydöntésre vár az Otthon Melege Program folytatása. Mintegy 5 milliárd forint keretösszeg áll majd rendelkezésre, melyből 1 milliárd forintból a háztartási nagygépek (azaz mosó- és hűtőgép) cseréjét támogatja majd a szakminisztérium. Vizsgálják annak lehetőségét is, hogy bojlercserére kiterjeszthető-e a program. A keretösszeg fennmaradó része a fűtéskorszerűsítést, ezen belül a kazánok cseréjét és a kapcsolódó kéményfelújítást szolgálja majd

Otthon melege program

Mosógépcsere

A Magyar Fejlesztési Bank kínál majd lakossági kamattámogatott hitelprogramot, melyet energiahatékonysági felújításokra lehet majd felvenni. Ehhez azonban legalább 10 százalék önerő szükséges, a további 90 százaléknyi rész pedig kamatmentes hitelként állna majd a lakosság rendelkezésére.

A családi házak esetében maximum 10 millió, a társasházaknál lakásonként maximum 7 millió forint igényelhető. A társasházak, lakásszövetkezetek számára pedig a hitelösszeg alsó határa 500 ezer forint lesz és 2 millió forintig nem szükséges hitelfedezetet biztosítani. Mindezt 20 éves maximum futamidőre lehet majd az MFB pontokon igényelni. A keretösszegből nagyjából 10 milliárd forint jut Budapestre és Pest megyére.

Újdonság a korábban ismert feltételekhez képest, hogy az Otthon Melege Program támogatásával kombinálható lesz a hitelprogram, továbbá a lakástakarék megtakarítások mellé is igénybe vehető lesz. A hitelt és a támogatás azonban külön-külön kell majd intézni.

Energetikai korszerűsítés 2017

Otthon melege program 2017 pályázati felhívásra akkor  jelentkezhet, ha:

  •  1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkezik az épülete,
  • egylakásos (önálló) családi háza van, (egy épületben két vagy több lakás van vagy egy helyrajzi számon több épület, lakás van, akkor nem pályázhat)
  • legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkezik
  • a lakás a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában van és a pályázat benyújtását megelőzően használatban volt, vagyis lakott volt (amit közüzemi számlákkal igazolni kell)
  • azonos témában 10 éven belül nem nyert pályázatot
Otthon melege program 2017

Otthon melege program 2017

Támogatott tevékenységek

   • nyílászárócsere
   • hőszigetelés: homlokzati, födém vagy lakott tetőtér szigetelése
   • napelem (elektromos áram termelő), napkollektor (meleg víz termelő) beépítése
   • fűtés korszerűsítés, kondenzációs -, faelgázosító -, biomassza -, pellet kazán beépítés

Az alprogram részletei

   • A rendelkezésre álló keretösszege 5 milliárd forint, mely 2 ezer ház korszerűsítését segítheti.
   • A támogatás folyósítása minden esetben a Kedvezményezett felé történik, utólagos finanszírozással, a teljes bekerülési költség kifizetésének igazolását követően. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az alább látható maximális 55%-os támogatás esetén legalább bő 4,5 milliós beruházást előre saját zsebből kell megvalósítani és az erről keletkezett, benyújtott számlák alapján kapjuk meg a támogatást utólag.
   • A pályázatkezelési feladatok ellátásában a Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet Kft. (NFSI) vesz részt.
   • Szükség esetén a Támogató a régiók között átcsoportosíthatja a forrásokat.
   • A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával nyújtható be.
   • A pályázatot benyújtani 2017. július 01. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.
   • Az NFM hivatalos honlapján valamint a pályázatbenyújtó felületen.
   • A pályázókat pályázati díj nem terheli.
   • A pályázatbenyújtó felület elérhetőségéről az NFSI 2017. április 30. napjáig nyújt tájékoztatást.
   • A forrás elosztása régiónként történik a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, épületszám/régió arányban megosztva.

    Kik jogosultak a pályázatra?

   • magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek
   • hagyományos technológiával 1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező családi házak tulajdonosa.

    Kizárják a pályázatból, aki

   • lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik
   • a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz
   • nem természetes személy
   • nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel
   • kiskorú természetes személy
   • cselekvőképtelen természetes személy

A maximális támogatás mértéke az elszámolható költségek

   • 55 %-a, de maximum 2.500.000,- Ft, amennyiben a pályázó a hőszigeteléssel egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
   • 50 %-a, de maximum 2.000.000,- Ft, amennyiben a pályázó hőszigetelést, és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
   • 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft, amennyiben a pályázó egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki;
   • 40 %-a, de maximum 1.250.000,- Ft, amennyiben a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg a beruházás keretében.
Otthon melege program 2017

Otthon melege program 2017

Az Otthon meleg program 2017 támogatás mértéke a fejlesztéssel várhatóan elérhető minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft; azzal, hogy az igényelhető támogatás maximális összege 1.250.000 – 2.500.000,- Ft a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően épületenként és magánszemélyenként.

Amennyiben segíthetünk a tájékozódásban, pályázni szeretne vagy árajánlatot kérne, kattintson  ide.

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek

1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

Álljon itt egy rövid felsorolás, mi az amihez nem kell sehova rohangálni engedélyért, ha otthon kis felújítást, átalakítást tervezünk.

Lakóingatlanok

1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.

2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

Építési engedély nélkül

Építési engedély nélkül hőszigetelés és nyílászáró csere

3. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.

4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.

Építési engedély nélkül

Építési engedély nélkül áthelyezhető válaszfalak

7. A 14. pont e) alpontjában és a 30. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.

8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.

9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

Temető

10. Temető területén:

a) sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,

b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.

11. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

12. Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.

Parkok, játszó és sportlétesítmény, rendezvény helyszín

13. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.

14. Megfelelőség-igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló

a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),

d) ideiglenes fedett lovarda,

e) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény

építése.

Kert és növénytermesztés

15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.

16. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.

Építési engedély nélkül

Építési engedély nélkül építhető fóliasátor

17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

18. A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.

19. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása.

20. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot.

21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

Hulladék és szennyvíz kezelés

22. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

23. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése.

24. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és – tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.

25. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése.

26. Telken belüli geodéziai építmény építése.

Kiegészítő építmények

27. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.

28. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat és felvonulási építmény építése.

29. A 7. pontban és a 14. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.

30. Közforgalom elől elzárt, telken belüli áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése.

31. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

32. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.

Amennyiben segíthetünk a tájékozódásban vagy árajánlatot kérne, kattintson  ide.

Ingyen hitel! 0%-os kamatú hiteltámogatás energetikai beruházásra

 

Ingyen hitel energetikai korszerűsítésre magánszemélyeknek, társasházaknak, lakásszövetkezeteknek!

Ingyen hitel energetikai korszerűsítésre

A tervezett hiteltermékkel kapcsolatos általános észrevételek

 

I.1. Vissza nem térítendő támogatások biztosítása

Szakmai álláspontunk szerint nem helyes, hogy a Kormány meg akarja szüntetni a vissza nem térítendő (VNT) támogatásokat a lakossági energiahatékonysági beruházások tekintetében.  A VNT-forrásokat a visszatérítendő (VT) forrásokkal egységes szerkezetben lenne helyes a lakosság számára elérhetővé tenni. A VNT források megőrzése:

 • csökkenthetné a fekete-gazdaságot, hisz a VNT-vel fedezhető lenne a legális felújításoknál többlet-költségként jelentkező ÁFA;
 • segíthetne az önerő előteremtésében;
 • ösztönözhetné a hatékonyabb felújításokat, oly módon, hogy a magasabb megtakarítási arányhoz több VNT járna;
 • biztosíthatná a beruházások tényleges megvalósulását (pl úgy, hogy a VNT összeget a felújítás ellenőrzése után a törlesztendő hitelösszegből vonják le.)

A VNT-t bizonyos mértékig helyettesítő megoldás lehetne ÁFA-kedvezmény, ÁFA-visszatérítés biztosítása.

Javalat: kiegészítendő vissza nem térítendő források biztosítása (pl. kvótabevételek, ÁFA-visszatérítés)

I.2. Támogatási rendszerek harmonizálása

Ma a felújítani kívánó tulajdonosok számára állami forrást jelent az LTP-rendszer, illetve kisebb mértékben az Otthon Melege Program.  Hiába jóval kisebb az Otthon Melege, mint a tervezett hitelrendszer, létezése a tulajdonosokban azt a benyomást kelti, hogy mégis van VNT-alapú állami támogatás, és ezért indokolt arra pályázni, illetve azt kivárni.  Az LTP nagy előnye pedig, hogy nincsenek energetikai követelmények.

Javaslat: Mindezek alapján nagyon fontos lenne ezeket a létező programokat egyetlen harmonizált szerkezetben kínálni az ügyfeleknek, megelőzendő a programok versengését.

 

I.3. Keretösszeg emelése

A 2014-2020 EU programozási ciklusban a lakosság számára egy kombinált, VNT és VT forrásokat is tartalmazó innovatív energiahatékonysági finanszírozási terméket kellett volna kialakítania a GINOP és KEHOP Irányító Hatóságoknak a 2015 februárjában elfogadott operatív programok alapján, melynek keretösszege meghaladta a 200 milliárd forintot. A VNT források átcsoportosításának indítványozásával nemcsak a VNT lábat vette ki az innovatív finanszírozási termék alól a Kormány, hanem egyben felezte a támogatási keretösszeget. Jelenleg a kiíró 21 853 lakás felújítását tűzte ki célindikátorként, valamint 2 PJ energiamegtakarítást, mely elenyésző a több százezres felújítási igénnyel és az energiahatékonysági irányelv által előírt 154 PJ halmozott végsőenergia-megtakarítási kötelezettséggel szemben.

Javaslat: keretösszeg emelése (pl. kvótabevételekkel, GINOP VT források átcsoportosításával, EIB vagy EBRD hitelekkel)

A tervezett hiteltermékkel kapcsolatos pénzügytechnikai észrevételek

 

II.1. Biztosítékok

Nem javasoljuk a jelzálog-követelmény vagy óvadék nyújtási kötelezettség bevezetését, mert:

 • az ügyfeleket elriasztja,
 • költséges létrehozni, és
 • a bank számára is költséges annak érvényesítése.

Az energiahatékonysági felújításokra fordított összeg az ingatlan értékéhez képest jellemzően elenyésző. Azt elvárni, hogy energiahatékonysági beruházások elvégzése érdekében a tulajdonosok az ingatlant jelzáloggal terheljék meg kontraproduktív, a hitelfelvétellel szemben ható tényező. Külön gond a már jelzáloggal terhelt ingalanok esetén ennek érvényesíthetősége.

Javaslat: jelzálog-, óvadéknyújtási kötelezettség eltörlése. Alternatív megoldás lehet kisebb hitelösszeg esetén (pl. 2 millió forintig) a jelzálognyújtási-kötelezettség eltörlése.

II.2. Előfinanszírozás

Az anyag nyitott kérdésként kezeli a finanszírozás formáját.  A MEHI mindenképp az előfinanszírozást támogatja. Az utófinanszírozás nagyon leszűkíti a hitelfelvevők körét, hiszen csak azok tudnák felvenni, akik akár évekre képesek nélkülözni néhány millió forintot, vagy fel tudnak venni kölcsönt a bankból.

Javaslat: Előfinanszírozás lehetőségének biztosítása.

II.3. Kölcsönnyújtásból kizártak köre

A tervezet szerint nem nyújtható kölcsön a „potenciálisan nem életképes projekt finanszírozására”.

Kérjük a megfogalmazás pontosítását: ez akár ellentétes hatású is lehet a korábbi és a várható állami rezsicsökkentő intézkedésekkel, hiszen a szubvencionált fosszilis energiaköltségek egyetemes fogyasztók esetében az energetikai beruházások megtérülési idejét kitolták!

II.4. Támogatott ingatlanok köre

A tervezet engedi hétvégi ház, üdülőház hitelfelvételét, mely a MEHI szakmai álláspontja szerint nem indokolt. Magyarországon a lakóingatlanok 2/3-a energetikai felújításra szorul, ezért támogatni csak az életvitelszerűen használt, lakott lakóépületek és lakások épületenergetikai korszerűsítését indokolt.

II.5. Hitelbírálati folyamat, műszaki tartalom és kivitelezés minőségének ellenőrzése

A tervezet nem ad arra iránymutatást, hogy hogy zajlik a hitelbírálati folyamat, milyen feltételeknek kell eleget tenni a kérelmezőknek.

Az sem került kifejtésre, hogy a hitelbírálat során hogyan történik az energetikai-műszaki tartalom ellenőrzése, a 7/2006. TNM rendelet vonatkozó előírásai szerint.

Javaslat: a teljes hitelbírálati/műszaki ellenőrzési folyamat részletes kidolgozása és bemutatása, ismételt társadalmi vitája.

II.6. Hitelösszeg alsó határa

A minimum 1 millió Ft kölcsönösszeg alsó határát 500 000 forintra javasoljuk leszállítani.

Indoklás: Az egymásra épített, szakaszolt beruházások ellen hat, ha kisebb értékű beruházásokhoz (pl. kazáncsere) a kamattámogatott hitelterméket – a hitelösszeg magasabb alsó határa miatt – nem tudják igénybe venni.

A tervezett hiteltermékkel kapcsolatos energetikai, műszaki észrevételek

Ingyen hitel energetikai korszerűsítésre

 

III.1. Energetikai követelményszint meghatározása

Kiemelt problémának tarjuk, hogy az elérendő energetikai szinttel kapcsolatban semmilyen elvárást nem tartalmaz a tervezet, nincs utalás a 7/2006. TNM rendeletre, holott uniós forrásból származó bármilyen támogatás esetén energetikai beruházások esetén kötelező az 5. melléklet elvárásainak teljesítése.

Javaslat: minden vonatkozó jogszabályi kötelezettség előírásainak követése.

III.2. Műszaki, energetikai ellenőrzés beruházás után

A termékleírás tartalmazza a végső kedvezményezettek beruházásai révén elérendő output indikátorokat, viszont azok ellenőrzésére vonatkozó előírásokat nem. Mindenképpen kidolgozandó az, hogy mely szerv ellenőrzi majd a megvalósulást, valóban azok a berendezések kerültek-e be, amik a pályázatban voltak.

Támogatjuk az elgondolást, hogy a beruházások megvalósulása után is készüljön energetikai tanúsítvány.  Fontos lenne azonban, hogy ennek a tanúsítványnak tétje is legyen. Ha a tanúsítványból kiderül, hogy a megtakarítások nem érték el a kívánt szintet, akkor annak a hitelfelvevők irányába előre definiált pénzügyi szankciója legyen.

Javaslat: Megvalósult beruházások műszaki ellenőrzésének kidolgozása; valós energia-megtakarítások ellenőrzése.

III.3. Egyedi fűtésű lakás kialakítása

Az 5. oldal B. 12 pont megfogalmazása pontosításra szorul. Egyedi fűtés kialakítása ugyanis az is, ha az egyedi fűtéses (pl. konvektoros lakást) alakítanak át hatékonyabb, jelentős energia-megtakarítással járó fűtésre.

Javaslat: az energiamegtakarítással járó egyedi fűtés kialakításának támogatása.

III.4. Végezhető korszerűsítési tevékenységek köre

 

 • 4. i. /5.i / 6.i alpont megfogalmazása félrevezető és a jogalkotó szándékával ellentétes, mert azt sugallja, hogy „nem kondenzációs” készülékek / kazánok is felszerelhetők. A 813/ 2013 EU rendelet ételmében  2016.07.01-től csak kondenzációs helyezhetők üzembe Magyarországon.

 

Javaslat: a pontos jogszabályi hivatkozások megjelölése a hitelkiírásban.

 

 • b.1. alpont: évek óta létezik Magyarországon a Környezetbarát Termék Védjegy. Javasoljuk, hogy a védjegyet viselő termékek legyenek előnyben részesítve.
 • Javasoljuk, hogy természetes személyek esetén is  tegyék támogatható tevékenységgé a megújuló energiás korszerűsítést társasházi, lakásszövetkezeti lakásoknál, amennyiben ez műszakilag kivitelezhető.
 •  Világítási rendszer korszerűsítést, fényforrások cseréjét természetes személyek esetén nem szükséges/indokolt támogatni, hiszen annak megtérülési ideje ösztönzők nélkül is minimális.

Amennyiben kérdése merül fel vagy ajánlatot kérne állunk rendelkezésére itt

 

Energetikai pályázat 2017-től

Energetikai pályázatok 2017-ben is!

Otthon melege program 2017

Célkeresztben a beruházások és magánszemélyek.

Energetikai pályázatok 2017

Energetikai pályázatok 2017

Beruházásokra vonatkozó előzetes hírek

A megújulóenergia-beruházások körében, a kötelező átvétellel történő támogatás éves összege 2017-2021 között elvileg évi 20 milliárd forint, de az induló összegből minden évben le kell vonni az addig elnyert pénzt, így lehet, hogy az időszak végére már semmi sem jut.

A nemzeti fejlesztési miniszternek a Magyar Közlönyben megjelent rendelete a megújuló forrásból származó áramtermelés – pályázati úton történő – támogatását tartalmazza. A rendelet azonban hiába terjed ki a szél- és a napenergiára is, ha a kormány letiltotta a szélenergiát, olyannyira, hogy a következő két évben ilyen erőmű létesítésére és bővítésére nem adható ki engedély. Így a rendelet által szabályozott pályázati rendszer gyakorlatilag csak a napenergiai fejlesztések támogatására terjed ki.

A pályázati eljárás céljai között szerepel a  támogatási jogosultságok – üzemgazdasági és nemzetgazdasági szempontból hatékony, átlátható, befolyásmentes, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő – szétosztása, a korlátozott lehetőségekre való tekintettel. Feltétel, hogy a villamosenergia-rendszer szabályozható és biztonságos működése továbbra is fenntartható legyen.

A benyújtott pályázatokat 5 tagú bizottság értékeli. A bizottság elnöke a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal (MEKH) elnöke, egy tagot az illetékes miniszter jelöl, míg a további három tag a hivatal alkalmazottja. A rendelet melléklete tartalmazza a pályázatra fordítható pénzt, három kategóriában. A kötelező átvétel garantálása mellett évi 20 milliárd forint támogatás osztható ki, de 2018-tól minden évben csökken ez az összeg az előző évben, illetve években kiosztott támogatással.

A pályázati eljárás nélkül kiosztható, prémium típusú új támogatásra 10 milliárd forint áll rendelkezésre 2021-ig, de itt is ugyan az a metódus: az előző évek kiadásai folyamatosan apasztják a 10 milliárdot. Végül a kötelező átvétel nélküli “normál” támogatási pályázatok összege 15 milliárd forint, amely szintén csökken az évente kiosztott összegekkel.

Magánszemélyekre vonatkozó előzetes hírek

Idén is indul az Otthon Meleg Program!

Otthon melege program 2017

Otthon melege program 2017

Az Otthon melege program 2017 keretében meghirdetett pályázat tervezett keretösszege 5 milliárd forint. A vissza nem térítendő támogatást azok kaphatják, akik 1996 előtt épült, maximum 135 négyzetméter lakóterületű családi házukat szeretnék felújítani. A támogatás a megvalósítandó fejlesztésektől függően az elszámolható költségek 40-55 százaléka lehet, de maximum 2,5 millió forint lehet. Erre az összegre az számíthat, aki a hőszigetelés mellett további egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki.

Azok, akik hőszigetelést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert építenek ki az otthon meleg program keretében, 50 százalékos, maximum kétmillió forintos támogatást igényelhetnek.

A támogatás 45 százalékos, maximum egymillió ötszázezer forintos, ha a jelentkező egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki, vagy két, illetve több energiahatékonysági fejlesztést valósít meg megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése nélkül.

A 40 százalékos, maximum egymillió kétszázötvenezer forintos támogatás akkor kapható, ha a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg.

Fontos, hogy a támogatás utólagos finanszírozást biztosít, vagyis a kész felújításra, számla alapján fizetik majd ki a nyerteseknek.

Amennyiben segíthetünk a tájékozódásban vagy árajánlatot kérne, kattintson  ide.

 

Felújítás kisokos 1/2

CSEKKLISTA FELÚJÍTÁSHOZ, ÉPÍTKEZÉSHEZ

A költségtakarékos építkezések, felújítások egyik titka a listázás. Minden építkezés vagy felújítás, ami a szokásosnál kevesebből kijön összeírással kezdődik.

-Valamit ki kell javítani a lakásban? Listára vele!
-Valamit megváltoztatnál az otthonodban? Írd fel a listára!
-Van egy elképzelésed a tökéletes otthonról? Akkor le ne hagyd a listádról.
-Fontos, hogy legyen elég mozgástér a lakásban? Ezt is írd fel a listádra!

Fontos, hogy ez a lista ne csak a fejedben létezzen. Írd össze egy papírra, mutasd meg a mesterembereknek, és figyeld
folyamatosan, mi valósult meg belőle és mi van még hátra. Ha egy foci csapatnak van mondjuk 20 millió eurója erősítésre, akkor azt többféleképpen elköltheti:

a) vehet sok közepes képességű focistát;
b) vagy vehet két klasszist;

A magyar építkezők, felújítók általában úgy gondolkodnak, ahogy az A pontban látod. Túl sok igényük van, ezért mindenre csak a figyelem tört része összpontosul. Pedig sokkal kifizetődőbb, ha az igényeidhez készítesz egy erős sorrendet.

-Az legyen a legfontosabb, hogy olcsón kijöjjünk a dologból?
-Vagy inkább azt nézzük, hogy mit lehet kihozni a térből?

-Esetleg a család ízlésére bízzuk a dolgot?
-Netán az legyen az első, hogy legyünk túl rajta minél előbb?
-Vagy, hogy megnöveljük az ingatlan értékét?

Nem baj, ha sokféle igénnyel a bírsz, de mindig tegyél köztük különbséget. Döntsd el, melyik a legfontosabb. Az igények ugyanis sokszor ütik egymást:

PÉLDÁUL CSALÁD ÍZLÉSE KONTRA OLCSÓSÁG.

Kell egy gazdasági miniszter

Egy 40 négyzetméteres lakásra is lehet milliókat költeni, és egy 3 szintes családi ház felújítása is kijöhet párszázezer forintból. A lényeg, hogy tudd, mikor kell megállni. Hogy tudd, mire van szükséged az új otthonodba, és mire nem.

-Írj egy minimum és egy maximum összeget a felújításra. Az összeghatárokat pedig a felújítás során szigorúan tartsd be.
-Döntsd el a még munkálatok elején, hogy önerőből vágsz a felújításba vagy kölcsönt veszel el. Ha előbbi mellett döntesz, akkor menet közben már ne vegyél fel kölcsönt, mert abból később csak baj lehet.
– Soha ne bízd a munkát olyan mesteremberre, aki meghitelezi Neked a költségeket, később toronyház emelet magas kamatokat fog visszakérni.
-A betervezett maximum költségvetés mellé tegyél félre vésztartalékot, hiszen bármilyen nem várt esemény bekövetkezhet.

A munkák nagy részét bízd szakemberre

El se tudod képzelni, hány girbe-gurba padló lapot láttam már. Hány olyan becsempézett falat, ami ferdébb volt, mint a pisai ferde torony. Alig becsukható ablakok. Beszoruló garázskapuk. Hólyagosra festett falak.
Mindig a drága dolgok az igazán olcsók, és az olcsók a drágák. A hibajavítás mindig többe kerül, mintha elsőre jól megcsinálunk valamit. Ezért aztán jobb, ha a nehezebb munkákhoz szakember segítségét hívod. Ez Neked is jobb, hiszen így nem kell szabadságot kivenned.
-Ha a teljes munkafolyamatot nem is adod ki a kezeid közül, a legnagyobb szakértelmet kívánó konyha és fürdőszoba felújítását mindenképp szakemberre bízd. Drága mulatság a ferdén felrakott csempéket kicserélni.
– Figyelj az árajánlatra. Az esélyét se add meg, hogy bármilyen plusz költség felmerüljön a felújítás során. A mester az ajánlat előtt úgyis felméri a helyzetet.
-Mindig számlaképes mestert hívj, különben oda minden garancia.
-Soha ne alapozz egy elégedett véleményre. A görögök is nyertek foci vébét, egy rosszabb szakembernek is lehetett egy jó munkája.
-Ne csak a szakmai tudást figyeld, hanem az emberi tulajdonságokat. Olyan mestert bízz meg, akivel kijössz, végül is néhány napra a hétköznapjaitok rész lesz.

Én csak egyet kérek tőled: fontold meg a cikk tanulságait, mielőtt építkezésbe, felújításba kezdenél. Aztán döntsd el, maradsz-e a régi iskolánál, az ad hoc felújításnál, vagy inkább a tervszerűséget választod. A kettő között a különbséget pénzben mérik. Méghozzá jó sok pénzben…

Kövess minket a facebook-on is, vagy ha kérdésed van ITT veheted fel velünk a kapcsolatot

Felújítási kisokos 1. rész

Felújítási kisokos, azaz mindennek az alapja

A lakásfelújításhoz Magyarországon legalább annyian értenek, mint a focihoz. Mégis a felújítások 90%-a kelleténél több pénzt visz el, ráadásul az elvégzett munkák minőségével is akadnak gondok.

Pedig alapjában véve egyetlen dologra kell nagyon figyelni:

 

Felújítás

GYŰJTSÜNK BE KELLŐ INFORMÁCIÓT, MIELŐTT BELEVÁGUNK A FELÚJÍTÁSBA

E Z Z E L U G Y A N I S …

Rengeteg pénzt. Még annál is több időt. Minimum ugyanannyi fejfájást, idegeskedést, körömrágást takaríthatsz meg magának. Azt hiszem, már csak ezért érdemes lesz elolvasnod ezt a cikksorozatot. Meg különben is, hoztunk magunkkal egy vagonnyi remek költséghatékony ötletet otthonod felújításához, építéséhez, szépítéséhez.

A KÖTELEZŐ ELSŐ SZABÁLY: Cél nélkül soha

Ha nem akarunk megnyerni egy tenisz meccset, csak úgy lemegyünk játszani, akkor valószínűleg az ellenfelünk csak úgy el is ver. A lakásfelújítással ugyanez a helyzet. Azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy itt többet veszthetünk két korsó sörnél.
Tíz… sőt, százezreket is. Éppen ezért a felújítás mindig a cél meghatározásával kell, hogy kezdődjön.
Írd össze, hogy…
– Mi nem működik a lakásban;
– Mi az, ami zavar téged;
– Min szeretnél változtatni;
– Ha nem szabna korlátokat a pénz, akkor az otthonodat milyenné szeretnéd varázsolni;
– Mekkora szabad teret hagynál az „új” lakásban


Egyszerűen csak fogj egy tollat és papír fecnit, és írd ezeket össze. Így lesz egy „EZT AKAROM” listád, amit bármikor elővehetsz, és látni fogod, hogy jó vagy éppen rossz irányba mennek a dolgok a felújítás során.

AZ IZGALMAS MÁSODIK SZABÁLY: Nincs fontosabb a fontossági sorrendnél

Miért költene kapusra az a csapat, amelyiknél a világ legjobbja véd? Nem maradna pénze csatárra, miközben nincs, aki gólokat lőjön. Egy felújításnál rengeteg igényt kell meghallgatni, átrágni, végül döntést hozni, és sorrendet állítani.
-Az legyen a legfontosabb, hogy olcsón kijöjjünk a
dologból?
-Vagy inkább azt nézzük, hogy mit lehet kihozni a
térből?
-Esetleg a család ízlésére bízzuk a dolgot?
-Netán az legyen az első, hogy legyünk túl rajta minél
előbb?
-Vagy, hogy megnöveljük az ingatlan értékét?
A baj nem a számtalan igénnyel van, hanem azzal, ha nem tudunk sorrendet tenni köztük. Az ízlésünk nem biztos, hogy belefér a pénztárcánkba, az időnkbe vagy a térbe. Fontos, hogy ne csak a legfőbb igényt jelöld meg, tedd fel a többit is a listára. Így a végén lesz egy olyan otthonod, amire azt mondhatod: „Ez bizony annyiból jött ki, amennyit szántunk rá, de szinte pont úgy néz ki, ahogy előre elképzeltük.

A FRÁNYA HARMADIK SZABÁLY: Szigorú költségvetés

Felújítás

-Írj egy minimum és egy maximum összeget a felújításra. Az összeghatárokat pedig a felújítás során szigorúan tartsd be.
-Döntsd el a még munkálatok elején, hogy önerőből vágsz a felújításba vagy kölcsönt veszel el. Ha előbbi mellett döntesz, akkor menet közben már ne vegyél fel kölcsönt, mert abból később csak baj lehet.
-Soha ne bízd a munkát olyan mesteremberre, aki meghitelezi Neked a költségeket, később toronyház emelet magas kamatokat fog visszakérni.
-A betervezett maximum költségvetés mellé tegyél félre vésztartalékot, hiszen bármilyen nem várt
esemény bekövetkezhet.

AZ ELGONDOLKODTATÓ NEGYEDIK SZABÁLY: KI VÉGEZZE A MUNKÁT?

felújításMindannyian értünk valamihez, de nem mindig ugyanahhoz. Valószínűleg Te remek vagy a saját munkádban, hiszen épp az ott megkeresett pénzedből készülsz a felújításra. Én még emlékszem, mikor kiskölyök koromban apámmal nekiálltunk kitapétázni a szobámat. Az ott készült fotókat az albumok utolsó utáni lapjaira száműztük. Úgyhogy keress Te is inkább egy szakembert. Ó, elnézést, mit is beszélek: keress egy valódi mesterembert.
-Ha a teljes munkafolyamatot nem is adod ki a kezeid közül, a legnagyobb szakértelmet kívánó konyha és fürdőszoba felújítását mindenképp szakemberre bízd. Drága mulatság a ferdén felrakott csempéket kicserélni. Figyelj az árajánlatra. Az esélyét se add meg, hogy bármilyen plusz költség felmerüljön a felújítás során. A mester az ajánlat előtt úgyis felméri a helyzetet.
-Mindig számlaképes mestert hívj, különben oda minden garancia.
-Soha ne alapozz egy elégedett véleményre a felújítás során. A görögök is nyertek foci vébét, egy rosszabb szakembernek is lehetett egy jó munkája.
-Ne csak a szakmai tudást figyeld, hanem az emberi tulajdonságokat. Olyan mestert bízz meg, akivel kijössz, végül is néhány napra a hétköznapjaitok része lesz.

Mindössze 4 pofonegyszerű szabály. 4 szabály, amit, ha megfontolsz, már sokat nyersz. Ha pedig betartod? Nos, akkor elkezdesz rengeteg pénzt megtakarítani.

Kövess minket a facebook-on is, vagy ha kérdésed van ITT veheted fel velünk a kapcsolatot

A jövő háza már ma elérhető – természetesen téglából

Építés, átépítés, felújítás

Milyen az ideális otthon? Mindenki energiatakarékos házra vágyik, hiszen kevesebb rezsit szeretne fizetni… De elegendő-e kizárólag ezt az egy szempontot figyelembe vennünk? Gondoljunk csak bele, mit ér az energiahatékonyság, az olcsó rezsi, ha otthonunkban nem érezzük jól magunkat, vagy lakókörnyezetünk nem egészséges? Egy családi ház építésekor négy szempontot kell azonos súllyal mérlegelnünk, hiszen elkészült otthonunk építésekor, későbbi használatakor mind a négy egyformán fontossá válik. A fenti szempontokat a Wienerberger négy „e” betűs fogalom köré rendezte, ebből jött létre az e4 épületfilozófia.

építés

Energiahatékony

A “közel zéró” energiafogyasztást, mely már most megfelel a szigorú 2020-ban hazánkban is bevezetésre kerülő EU-s energetikai előírásoknak, az átgondolt építészeti megoldások, a mai átlagot meghaladó hőszigetelő képességű határoló szerkezetek, valamint a hatékony, megújuló energiát hasznosító épületgépészeti megoldások eredményezik. Ilyen megoldások például a faelgázosító kazán, hőszivattyú, napkollektor, napelem, illetve ezek műszaki szempontból optimális kombinációja.

 Élhető

Az energiahatékonyság fontos szempont, de önmagában mit sem ér, ha figyelmen kívül hagyjuk a lakóházban élő emberek elvárásait. Az ideális otthon lakói igényeit és kényelmét szolgálja. Ahány ház, annyi szokás, mondják és ez az arra is igaz, hogy minden család másképp érzi jól magát otthonában. Vannak, akik szívesen használnak faelgázosító kazánt, mások számára viszont életvitelükből fakadóan más az optimális fűtési rendszer. Mikor építkezésbe kezdünk, a házunkat megtervező építész feladata, hogy az építtető család mindennapjaihoz igazítsa a majdani otthont, olyan szempontokra is gondolva, ami elsőre talán nem is jutna az eszünkbe.
 Mindemellett nemcsak magunkra, hanem a környezetünkre is figyelnünk kell. Manapság fontos szempont a klímavédelem, ami azt szolgálja, hogy környezetünk még sokáig valóban élhető maradjon. Fontos klímavédelemmel összefüggő kérdés az épületek CO2 kibocsátásának minimalizálása. A jövő otthonának elengedhetetlen eleme a fosszilis energiahordozók helyett a megújuló energiaforrások használata (hőszivattyú, napelem, napkollektor, stb.), melyek alacsonyabb CO2 kibocsátást eredményeznek. Masszív téglaszerkezettel és az ablakfelületek optimalizálásával szükségtelenné válik a klímaberendezés, ezzel is csökken az épület CO2-kibocsátása.

Elérhető

Mindenki szeretné lakóházát kedvező áron, gazdaságosan megépíteni. Ahogy azonban az élet más területén, az építőanyagok, műszaki megoldások kiválasztásánál sem feltétlenül a legolcsóbbnak tűnő megoldás jelenti hosszú távon a leggazdaságosabbat. A már a tervezéskor meghozott jó döntések, a tudatos építőanyag-választás, az átgondolt műszaki megoldások házunk későbbi üzemeltetési költségeire lehetnek kedvező hatással: kevesebb lesz a rezsink, a beruházás megtérül és hosszútávon jelentős költségmegtakarítást eredményez.

Egészséges

Életünk jelentős részét az otthonunkban töltjük, itt pihenünk, itt kapcsolódunk ki. A kellemes térérzet, a megfelelő hőkomfort, a természetes fény és szellőzés pozitív hatással van közérzetünkre és egészségünkre. Hőérzetünket kedvezően befolyásolja, ha a fűtési rendszer megtervezésénél felületfűtést alkalmazunk. A nélkülözhetetlen friss levegőről szellőző berendezés gondoskodhat, mely jelentősen csökkentheti az allergiát okozó por, vagy pollenek bejutását. A természetes fény elengedhetetlen feltétele egy egészséges otthonnak, ennek megfelelő mértékét nagy ablakfelületek alkalmazásával érhetjük el. Komfortérzetünket tovább növeli, ha otthonunkban természetes építőanyagok vesznek minket körül, mint például a kerámia – tégla, kerámia födémrendszer, kerámia tetőcserép – , vagy a fa, ami nem tartalmaz káros anyagokat, allergéneket.

e4 tervezési alapelvek

Amikor egy család ház építés a terv, sokféle véleménnyel találkozik. Sokan kizárólag a ház egyes elemeire koncentrálnak: van, aki a szigetelést tartja elsődlegesnek, mások a gépészetet emelik ki, megint mások a nyílászárókra esküsznek.
 Nagyon fontos az építőanyagok átgondolt, egymással összhangban történő kiválasztása, de, hogy mennyire lesz házunk valóban energiahatékony, élhető, gazdaságosan megépíthető és egészséges már az építészeti tervezésnél eldől.
 A Wienerberger az e4 épületfilozófia Magyarországra vonatkozó gyakorlati megvalósítását neves szakértőkkel dolgoztatta ki.
 A szakértők meghatározták azokat a tervezési alapelveket, amelyek meghatározóak egy energiahatékony, gazdaságosan megépíthető, élhető otthon megvalósításánál.

Tudatos telekválasztás, és tájolás

Amikor telket választunk elsődlegesen a telek földrajzi elhelyezkedése döntő, melyik megyében, településen szeretnénk élni, közelben lakik-e egy számunkra fontos családtag. Határt szabnak a telekkel kapcsolatos elvárásainknak anyagi lehetőségeink is. Fontos szempont, hogy a telek környéke infrastruktúra szempontjából mennyire ideális, van-e elérhető közelben orvosi rendelő, óvoda, iskola, élelmiszerbolt. Előfordul, hogy nem magunk választunk építési telket, hanem pld. örököljük.
 Az viszont, hogy lakóházunk az építési telekre a lehető legidelásabban legyen rászabva, vagyis tájolva, az építész feladata. Hiszen sok múlhat a telek adottságainak megfelelő kihasználásán. Minden energiatudatos épületnél alapvető tervezési szempont a lakóhelyiségek (pl. nappali, étkező) és nyílászáróik déli homlokzatokon történő elhelyezése, hogy házunk a téli időszakban a Nap energiájából a lehető legtöbbet hasznosíthassa. Egy kevésbé optimális fekvésű telken is lehet közel nulla energiafogyasztású épületet építeni, de ekkor a telek fekvéséből adódó kedvezőtlen hatásokat ellensúlyozni kell, pld. hatékonyabb fűtési rendszerrel, vagy esetleg jobb hőszigetelő képességű épületszerkezetekkel, ami a költségek növekedéséhez vezet.

Épületforma

Az energiafogyasztásra hatással van az épület formája is. Kompakt, egyszerű tömegformálással, adott térfogathoz kevesebb lehűlő felület tartozik, így télen jóval kevesebb meleg szökik el a külső határoló szerkezeteken keresztül (pld. nyílászárók, tetőszerkezet, padló, falak). Azonos összalapterületű egy- és kétszintes épületek közül a kétszintes épület igényel fajlagosan kevesebb energiát, mivel kompaktabb formája miatt kevesebb lehűlő felülettel rendelkezik.

Benapozás, árnyékolás

Az épületen elhelyezett ablakfelületek energetikai szempontból is meghatározóak. A legoptimálisabb elrendezés, ha az alapterülethez viszonyítva 20-30% az ablakok aránya, ennek 80%-a délre, 15%-a keletre vagy nyugatra, 5 %-a pedig északra van tájolva.Télen a nagy dél-keleti és dél-nyugati üvegfelületeken beáramló napfény felmelegíti a levegőt, ezáltal csökkenti fűtési költségeinket. Ezt a jelenséget nevezzük szoláris nyereségnek. A déli homlokzatokon elhelyezett nyílászárók miatt viszont az épületet nyári túlmelegedés ellen védeni is kell. Erre alkalmazhatunk modern építészeti megoldásokat, pld. a födém túlnyújtása, pergola építése. Emellett kertépítészeti elemekkel, vagyis növények, fák célirányos ültetésével, ill. az ablak külső oldalán elhelyezett árnyékoló rendszerekkel is elérhetjük a kívánt védelmet.

Energiatudatos építőanyag-választás

Amikor épületenergetikai követelmények szigorításra kerülnek, akkor minden külső szerkezet hőszigetelő képességének követelményét azonos mértékben változtatják a szakértők, hiszen ezeknek a szerkezeteknek a végén egységes egészként kell működniük. Az építőanyagok kiválasztásánál erre nekünk is figyelnünk kell, pld. jó hőszigetelő képességű falhoz ne válasszunk rossz minőségű ablakot, mert hibás döntésünk következményeit később már nehéz lesz korrigálni. Az energetikailag magas minőséget képviselő közel nulla energiafogyasztású házak esetében a Mérnöki Kamara ajánlása, hogy az ablakok U=1,0 W/m 2K, a falak 0,2 W/m 2K, a padlásfödém 0,15 W/m 2K hőszigetelő képességű legyen.Ezekre az ajánlásokra érdemes alapozni választásunkat.

Megújuló energia használata

Az energiafogyasztás nem csak a fűtési tételből adódik, hanem vannak a hőszigetelő képességtől független energiafogyasztók is. A megújuló erőforrások használata összhangban van a fenntartható fejlődéssel. Napkollektorokkal meleg vizet állítunk elő, míg napelemmel elektromos áramot termelünk a háztartási berendezések működtetésére.

Fűtési rendszer

Szorosan összetartozik a fűtés és a melegvíz termelés, ezért ezekről egyszerre kell döntést hozni. Sokszor ezt a két feladatot egy berendezés látja el például egy hőszivattyú vagy egy faelgázosító kazán. Mindkét megoldás környezetkímélő önmagában is, de napelemmel, vagy napkollektorral kiegészítve tovább csökkenthető az energiaszámla, hiszen a Nap energiáját is hasznosítjuk. Kijelenthető, hogy ez a jövő energiahatékony épületeinek fejlesztési iránya. Városi környezetben nulla károsanyag kibocsátása és a rohanó ember életmódjához illeszthető működése miatt a hőszivattyú; hagyományos életvitel, mezőgazdasági tevékenység, vagy otthoni munkavégzés esetén a faelgázosító kazán lehet a jó választás. Az energiahordozók ára folyamatosan változik, vannak azonban közgazdasági módszerek, melyek ezt figyelembe véve próbálnak 20-30 évre üzemeltetési költségeket kalkulálni. Döntésünk meghozatalakor e számítások eredményeit is figyelembe vehetjük.
Keressen fel minket, küldje el az elkészült terveket, kérjen árajánlatot, vagy már a tervezés folyamatától bízzon meg minket. Ide kattintva léphet velünk kapcsolatba.

Otthon Melege Program 2017. Jövőre is folytatódik a népszerű szigetelési pályázat!

Hőszigetelés, födémszigetelés, nyílászárócsere

Idén sajnos hamar lezárult az Otthon meleg program, de 2017-ben folytatódik a nagy népszerűség miatt jelentette be a Kormány. Állami támogatás kapható a családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére, azaz nyílászáró cserére, homlokzati és födém szigetelésre, továbbá fűtési rendszer korszerűsítésre.

Több mint 4000 pályázat érkezett a családi házak államilag támogatott, energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére a kedd délutáni határidőig – mondta Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára az MTI kérdésére kedden. hőszigetelés

Az Otthon Melege program keretében meghirdetett pályázat tervezett keretösszege 5 milliárd forint. Az államtitkár kiemelte: a rendelkezésre álló összegnél többet igényeltek a jelentkezők; a tárca dolgozik azon, hogyan tudják a keretet megemelni, hogy minden pályázó kaphasson segítséget.

A támogatott felújítások között szerepel a nyílászárók cseréje, a hőszigetelés, a fűtéskorszerűsítés és a megújuló energia hasznosítása. A legtöbb jelentkező a fűtés korszerűsítéséhez kért támogatást, illetve sokan hőszigetelést és nyílászárócserét terveznek.

A kiírás alapján az elbírálásra 90 nap van, de a tárca arra törekszik, hogy szeptember közepén megtörténjenek az értesítések. A támogatási szerződések megkötése, illetve az elvégzett munkák után folyósítják majd a pénzt – mondta Szabó Zsolt. Hozzátette: arra számít, hogy a legtöbb nyertes jövő tavasszal kezd bele a korszerűsítésbe, a munkák elvégzésére a támogatási szerződés megkötése után egy év van.

Az államtitkár kiemelte azt is: jövőre folytatni szeretnék az Otthon Melege programot, további kiírásokat terveznek. Aki lemarad az várhatja a 2017-es pályázati kiírást!

Jó hír, hogy az idei 2016-os évben 5 pályázatban is részt vettünk, amiből 3 sikeresen záródott. Amennyiben kérdése van írja meg nekünk, vagy, ha a jövő évi pályázatban szeretne részt venni és gördülékenyen venni az akadályokat, ide kattintva felkereshet minket, kérhet felmérést és konzultációt. Biztos vagyok benne, hogy tudunk segíteni önnek még akkor is, ha nem sikerül pályáznia, vagy elutasítják, mert beszállítóinknak köszönhetően piaci ár alatt tudunk hőszigetelő anyagokat biztosítani önnek, melynek köszönhetően, az összes költség is alacsonyabb, mint a piaci átlag, ezzel emelve ár-érték arányunkat.

Amennyiben segíthetünk a tájékozódásban vagy árajánlatot kérne, kattintson  ide.

Tetőfelújítás: a veszélyes hulladék sem akadály

Tetőfelújítás

A tetőfelújítás anyagilag is komoly döntés, nem néhány hétre tervezett beruházás, ám a család, értékeink külső természeti hatásokkal szembeni védelmében döntős szerepet játszik. Egy elavult, rossz minőségű tető sok bosszúságot okozhat, akkor is, ha az alatta lévő padlást nem használjuk. Különösen beépített tetőterek esetén.

Ha pedig tetőfelújításba kezdünk, számtalan kérdésben kell döntenünk, számtalan feladat áll előttünk.

Szükséges-e az gerendázat felújítása? Milyen tetőcserepet válasszak, ami a pénztárcámnak is megfelel, mégis tartós tetőm lesz? Hol találok megbízható szakembert? És persze jó lenne, ha a tető nem csak tartós, de szép is lenne.

Palatetők felújítása

Akik pedig azbesztes pala tető felújításán gondolkodnak, még az ezzel járó problémákkal is meg kell birkózzanak.

tetőfelújítás

Elavult, töredezett egészségre káros azbesztes pala tetőjű házak tulajdonosait ugyanis gyakran az tartja vissza a tetőfelújítástól, hogy a veszélyes hulladéknak számító pala bontása, kezelése, szigorú szabályokhoz, engedélyhez kötött. Ráadásul a szabályos elszállítást és ártalmatlanítást is csak az országszerte erre szakosodott néhány cég végezheti, mindez költséges és bonyolult szervezést igényel. Sokan ezért választják a palatető tekercses zsindellyel történő átfedését, ami nem hogy nem megfelelő, de még nem is tartós megoldás rövid távon se. Viszont van megoldás erre a problémára akár nálunk is.

Tetőfelújítás veszélyes hulladék szállításával

A Creaton, a tetőcserép gyártók közül egyedüliként megoldást keresett arra, hogy az egészségre káros palatetőjük felújítását kezdők, legyen szó az ország bármely pontjáról, megfelelő módon gondoskodhassanak a veszélyes anyagok kezeléséről. A kerámia tetőcserép gyártő megállapodást kötött, az ilyen bontott anyagok elszállítását és ártalmatlanítását engedéllyel és szakszerűen végző céggel. Ennek keretei között a Creaton partnerei, akár a cég JÓTETŐ Programján résztvevők, akár csak a tetőjüket a Creaton termékeivel felújítani tervezők, a piaci árakhoz képest rendkívül kedvezményes áron vehetik igénybe ezt a veszélyes hulladék szállítás- és ártalmatlanítás szolgáltatást.

Akik egészségre káros tetőjüktől meg szeretnének szabadulni, nem kell mást tenniük, csak a www.creaton.huoldalán regisztrálni a hulladékszállítási programra vagy a Creaton több előnyös szolgáltatást kínáló JÓTETŐ Programjára.

Milyen aládolgozást igényel a betoncserép

A tető hajlásszögétől és a tetőtér beépítettségét figyelembe véve a páraáteresztő fólia, hőtükör fólia és szigetelés is kell egy jó tetőbe. Az alábbi képen látható a helyes rétegrend egy jó tető kivitelezés esetében.

tetőfelújítás

Amennyiben tetőfelújításban gondolkodik keressen fel minket ide kattintva.